MISCELLANEOUS

 
1 - 155 of 155 items
233-41606-02 233-46558-01 233-46558-02
Bradford White 233-41606-02 Pilot OrificeBradford White 233-46558-01 1-1/2" EF Sensor WellBradford White 233-46558-02 2-1/4" EF Sensor Well

$4.45

$18.95

$21.95

 
233-46616-00 233-46627-00 233-47261-00
Bradford White 233-46616-00 Control Board (Dual Sensor)Bradford White 233-46627-00 Control BoardBradford White 233-47261-00 Damper Control

$129.95

$152.95

$158.95

 
233-51229-00 234-06016-33 234-37171-38
Bradford White 233-51229-00 Integrated Control BoardBradford White 234-06016-33 #33 OrificeBradford White 234-37171-38 #38 Orifice

$243.95

$4.85

$4.45

 
234-41034-36 239-37022-03 239-38951-65
Bradford White 234-41034-36 #36 OrificeBradford White 239-37022-03 32"-60" Roof Jack Bradford White 239-38951-65 19" Black Wire

$4.45

$283.95

$4.25

 
239-42274-00 239-4329-00 239-43347-00
Bradford White 239-42274-00 Vent Termination AssemblyBradford White 239-43290-00 Wire Harness ControllerBradford White 239-43347-00 Power Switch Wire Harness

$96.95

$13.95

$11.95

 
239-45216-00 239-45639-00 239-47872-00
Bradford White 239-45216-00 2" Exhaust AdapterBradford White 239-45639-00 3" Exhaust AdapterBradford White 239-47872-00 Plug-In Module

$15.95

$12.95

$188.95

 
239-49391-00 239-50266-00 239-51286-00
Bradford White 239-49391-00 Main Power Switch Bradford White 239-50266-00 Gas Valve HarnessBradford White 239-51286-00 Solid Vent Kit

$4.95

$13.95

$194.95

 
239-51556-00 239-80281-03 239-80406-00
Bradford White 239-51556-00 Heat Trap InletBradford White 239-80281-03 CoverBradford White 239-80406-00 Bushing

$4.45

$3.95

$3.95

 
239-82166-00 243-44570-03 243-45372-00
Bradford White 239-82166-00 BoltBradford White 243-44570-03 Control Box AssemblyBradford White 243-45372-00 Flue Baffle Assembly

$3.95

$308.95

$5.95

 
243-46560-05 243-47149-01 264-41994-01
Bradford White 243-46560-05 Control Box AssemblyBradford White 243-47149-01 Control Box & Wiring AssemblyBradford White 264-41994-01 60V Transformer

$349.95

$319.95

$48.95

 
265-42351-04 265-45114-02 233-38814-00
Bradford White 265-42351-04 Brass Drain Bradford White 265-45114-02 Solenoid ValveBradford White 233-38814-00 24V Transformer

$9.95

$136.95

$17.95

 
230-40594-01 415-47260-00 239-51283-00
Bradford White 230-40594-01 3/4"MIP T&P Valve Bradford White 415-47260-00 Damper Control Bradford White 239-51283-00 Vent Kit

$11.95

$139.95

$158.95

 
233-40268-07 205-18427-00 239-43967-00
Bradford White 233-40268-07 Gas Feedline Bradford White 205-18427-00 Clean-Out Gasket Bradford White 239-43967-00 Screw

$6.95

$4.45

$3.95

 
222-40090-00 230-30246-00 230-32920-04
Bradford White 222-40090-00 Solenoid Valve Bradford White 230-30246-00 T&P Valve Bradford White 230-32920-04 T&P Valve

$75.95

$69.95

$16.95

 
415-52820-00 264-32270-00 205-18428-00
Bradford White 415-52820-00 Ducting Kit Bradford White 264-32270-00 30A JKS-30 FuseBradford White 205-18428-00 Clean-Out Cover

$349.95

$25.95

$6.95

 
205-32942-00 223-82047-00 229-19100-00
Bradford White 205-32942-00 Clean-Out Gasket ASME Bradford White 223-82047-00 Potentiometer Gasket Bradford White 229-19100-00 T&P Nipple Extender

$5.95

$1.95

$6.95

 
229-50053-02 230-32920-01 230-40594-02
Bradford White 229-50053-02 White Nipple Bradford White 230-32920-01 T&P Valve Bradford White 230-40594-02 T&P Valve

$20.95

$12.95

$14.95

 
230-46566-00 233-39758-00 233-40753-00
Bradford White 230-46566-00 T&P Valve Bradford White 233-39758-00 120V Transformer Bradford White 233-40753-00 120V Transformer

$89.95

$11.95

$35.95

 
233-41863-00 233-43346-00 233-44072-01
Bradford White 233-41863-00 120V Transformer Bradford White 233-43346-00 120VAC Transformer Bradford White 233-44072-01 24V Transformer

$43.95

$48.95

$17.95

 
265-46557-00 415-46616-00 233-46954-00
Bradford White 265-46557-00 Control Display Bradford White 415-46616-00 PCB Dual Sensor Damper Bradford White 233-46954-00 EF Control Board

$69.95

$129.95

$134.95

 
233-81579-01 239-12950-00 239-22020-00
Bradford White 233-81579-01 Transformer Bradford White 239-12950-00 4" Draft Hood Bradford White 239-22020-00 Glass Relay

$23.95

$4.45

$39.95

 
239-31547-02 239-35739-00 239-35741-00
Bradford White 239-31547-02 Hole Cover Bradford White 239-35739-00 Vent Hood Bradford White 239-35741-00 Damper Plate

$4.25

$24.95

$6.95

 
239-39792-00 239-41642-01 239-41710-00
Bradford White 239-39792-00 Blower Gasket Bradford White 239-41642-01 Vent Gasket Bradford White 239-41710-00 Potentiometer Knob

$17.95

$4.45

$4.45

 
239-41718-00 239-41758-01 239-42805-00
Bradford White 239-41718-00 Silicone Tubing Bradford White 239-41758-01 Low End Cord Set Bradford White 239-42805-00 Mounting Plate Assembly

$4.45

$17.95

$6.95

 
239-42806-00 239-43211-00 239-43235-00
Bradford White 239-42806-00 Flue Damper Assembly Bradford White 239-43211-00 Condensate Trap Elbow Bradford White 239-43235-00 Temperature Control Knob

$411.95

$42.95

$7.95

 
239-43268-00 239-43272-00 239-43292-00
Bradford White 239-43268-00 Control Mounting Panel Bradford White 239-43272-00 Screw Bradford White 239-43292-00 Rectifier Harness

$37.95

$3.95

$6.95

 
239-43358-02 239-43370-00 239-43454-00
Bradford White 239-43358-02 EF Wire Harness Bradford White 239-43370-00 Hot Surface Ignitor Gasket Bradford White 239-43454-00 Second Pass Top Collector Cover

$10.95

$4.45

$83.95

 
239-43571-00 239-43869-00 239-44113-00
Bradford White 239-43571-00 Rectifer Harness Bradford White 239-43869-00 2" Discharge Kit Bradford White 239-44113-00 Screw

$22.95

$10.95

$3.95

 
239-44328-00 239-44444-00 239-44466-00
Bradford White 239-44328-00 Wire Ties Bradford White 239-44444-00 Second Pass Collector Cover Screw Bradford White 239-44466-00 Power Cord

$3.95

$3.95

$13.95

 
239-44561-01 239-44586-01 239-44654-00
Bradford White 239-44561-01 Lower Sensor & Gas Valve HarnessBradford White 239-44586-01 Lower Sensor HarnessBradford White 239-44654-00 Gasket

$16.95

$10.95

$4.45

 
239-44808-00 239-44810-00 239-45617-01
Bradford White 239-44808-00 Electrode Bradford White 239-44810-00 Electrode Gasket Bradford White 239-45617-01 Blower Harness

$14.95

$3.95

$21.95

 
239-45617-02 239-45620-00 243-45787-00
Bradford White 239-45617-02 Blower HarnessBradford White 239-45620-00 Wire Harness Bradford White 243-45787-00 3" Draft Hood

$23.95

$3.95

$4.95

 
239-45866-00 239-45875-00 239-45949-00
Bradford White 239-45866-00 Blower Gasket Bradford White 239-45875-00 2" Discharge Kit Bradford White 239-45949-00 SIM Resist Device

$7.85

$20.95

$7.95

 
239-45971-00 239-45991-00 239-46157-02
Bradford White 239-45971-00 Outlet Pipe w/ BarbBradford White 239-45991-00 Service Tool Bradford White 239-46157-02 Piezo Ignitor Bracket

$24.95

$7.85

$3.95

 
239-46263-00 239-46264-00 239-46509-00
Bradford White 239-46263-00 2" Exhaust Adapter Bradford White 239-46264-00 3" Exhaust Adapter Bradford White 239-46509-00 Control Box Cover

$17.95

$34.95

$16.95

 
239-46865-00 239-47527-00 239-47854-01
Bradford White 239-46865-00 Blower HarnessBradford White 239-47527-00 Eco Adapter Harness Bradford White 239-47854-01 ICON 1" Insert Stick

$8.95

$4.95

$4.95

 
239-47854-02 239-47864-00 239-47881-00
Bradford White 239-47854-02 ICON 2" Insert Stick Bradford White 239-47864-00 Integrated Mixing Device Bradford White 239-47881-00 ICON Performance Package

$4.95

$159.95

$329.95

 
239-48559-00 239-60099-00 239-60126-00
Bradford White 239-48559-00 ICON Programmable Setback Control Bradford White 239-60099-00 Gas Valve AdapterBradford White 239-60126-00 Blower Gasket

$157.95

$3.95

$16.95

 
243-20299-00 243-33081-02-20 243-36618-02
Bradford White 243-20299-00 Clean-Out Access Cover Bradford White 243-33081-02-20 Draft Hood Bradford White 243-36618-02 Cover Plate

$3.95

$11.95

$4.25

 
243-36920-00 243-39451-00 243-39452-00
Bradford White 243-36920-00 Flue Reducer Bradford White 243-39451-00 Grounding Bracket Bradford White 243-39452-00 Junction Box Cover

$3.95

$3.95

$4.95

 
243-39717-00 243-39998-00 243-41037-00
Bradford White 243-39717-00 Peep Sight CoverBradford White 243-39998-00 Flue Baffle Bradford White 243-41037-00 Flue Baffle

$1.95

$4.85

$12.95

 
243-42823-00 243-42824-00 243-43288-00
Bradford White 243-42823-00 Flue Damper Assembly Bradford White 243-42824-00 6" Flue Damper w/ Reducer Bradford White 243-43288-00 EF Ignition Control

$449.95

$419.95

$336.95

 
243-46560-03 243-48073-07 243-81735-00
Bradford White 243-46560-03 Control Box Assembly Bradford White 243-48073-07 Combustion Assembly Bradford White 243-81735-00 Flue Baffle Assembly

$349.95

$1,149.95

$7.95

 
264-32237-00 264-32239-00 264-32272-00
Bradford White 264-32237-00 50A 3P ContactorBradford White 264-32239-00 480V CoilBradford White 264-32272-00 50A JKS-50 Fuse

$92.95

$69.95

$43.95

 
264-41988-01 264-41988-02 264-41994-02
Bradford White 264-41988-01 35A 3P Contactor Bradford White 264-41988-02 50A 3P ContactorBradford White 264-41994-02 60V Transformer

$59.95

$88.95

$53.95

 
264-44365-00 265-42351-02 265-42973-00
Bradford White 264-44365-00 3P Fuse BlockBradford White 265-42351-02 Brass Drain Valve Bradford White 265-42973-00 6" Effikal Flue Damper

$79.95

$10.95

$329.95

 
265-42974-00 265-43113-00 265-45114-01
Bradford White 265-42974-00 8" Flue Damper Bradford White 265-43113-00 6" Flue Damper Bradford White 265-45114-01 Solenoid Valve

$289.95

$419.95

$128.95

 
265-46543-00 265-46544-00 265-47921-00
Bradford White 265-46543-00 Draft Diverter w/ Leg Kit Bradford White 265-46544-00 Draft Diverter Bradford White 265-47921-00 Pass Collector Kit

$76.95

$83.95

$112.95

 
265-42975-00 234-18194-23 234-41034-20
Bradford White 265-42975-00 10" Flue Damper Assembly Bradford White 234-18194-23 #23 Orifice Bradford White 234-41034-20 #20 Orifice

$369.95

$4.45

$4.45

 
234-41034-21 234-41034-29 234-41034-31
Bradford White 234-41034-21 #21 Orifice Bradford White 234-41034-29 #29 OrificeBradford White 234-41034-31 #31 Orifice

$4.45

$4.45

$4.45

 
234-45869-02 234-46502-01 234-46502-05
Bradford White 234-45869-02 LP Orifice Bradford White 234-46502-01 Orifice Bradford White 234-46502-05 Orifice

$4.45

$4.45

$4.45

 
234-47064-43 234-47064-51
Bradford White 234-47064-43 LP Main Burner Orifice Bradford White 234-47064-51 LP Orifice

$4.45

$4.45